ZYBERK (Syberg, Sieberg)

Herb : w polu czarnym koło złote o pięciu 
           lub sześciu dzwonach.
Klejnot : takież koło między dwoma piórami 
               strusimi, złotym  i czarnym.
Labry : czarne podbite złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego (inflanckiego).

Używała go szlachecka rodzina inflancka Zyberków (von Syberg, Sieberg) wywodząca
się z rycerstwa zakonu kawalerów mieczowych.

 Odmiana herbu przysługująca
baronom
Zyberkom (von Syberg, Sieberg)