ŻYŻEMSKI (Zyzemski) 

Herb : w polu czerwonym lew złoty.
Klejnot : mitra książęca.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia ruskiego.

Używali go książęta
Żyżęmscy (Zyzemscy)
gałąź książąt smoleńskich z dynastii Rurykowiczów.