Pozycja godła na tarczy i ułożenie figury godła

A. pozycja godła na tarczy

B. ułożenie figury godła

Naturalnym sposobem ułożenia figur godła na tarczy herbowej jest pozycja w prawo.
Takie ich przedstawienie nie wymaga w opisie herbu dodatkowego określenia dotyczącego
sposobu ich usytuowania. Zobacz niżej przykłady


Część figur godła ma ściśle określony naturalny sposób ułożenia. Jeżeli w godle na tarczy 
herbowej są przedstawienia w ten sposób nie wymagają w opisie herbu dodatkowego określenia dotyczącego sposobu ich usytuowania. Zobacz niżej przykłady