Herb wielopolowy

A. kolejność opisania pól herbu
   
Kolejność opisania pól herbu
w herbie dwupolowym w słup :
1 - herb ojca, 2 - herb matki
Kolejność opisania pól herbu
w herbie dwupolowym w pas :
1 - herb ojca, 2 - herb matki
   
Kolejność opisania pól herbu
w herbie czteropolowym :
1 - herb ojca, 2 - herb matki,
3 - herb babki ojczystej,
4 - herb babki macierzystej
Kolejność opisania pól herbu
w herbie pięciopolowym :
1 - herb matki, 2 - herb babki ojczystej,
3 - herb babki macierzystej,
4 - herb prababki ojczystej,
5 - herb ojca
 

 
B. kolejność opisania klejnotów herbuKolejność opisania klejnotów
w herbie z dwoma klejnotami
Kolejność opisania klejnotów
w herbie z trzema klejnotami


Kolejność opisania klejnotów
w herbie z czterema klejnotami


Kolejność opisania klejnotów
w herbie z pięcioma klejnotami