Korony rangowekorona królewska

 
korona książęca
 
mitra książęca
 
 
korona margrabiowska
 
 
korona hrabiowska
niemiecka
 
korona hrabiowska
duńska
 
 
biret hrabiego
cesarstwa francuskiego
 
 
korona baronowska
niemiecka starsza
 
korona baronowska
niemiecka nowsza
 
 
korona baronowska
inflancka
 

biret barona
cesarstwa francuskiego
 
 
korona szlachecka