Reguły heraldyki
Podział terytorialny oraz herby województw i ziem Rzeczpospolitej
Herby rodzin polskich, litewskich i ruskich Rzeczpospolitej Obojga Narodów
oraz niektórych rodzin z terenów Śląska i Pomorza