Podział administracyjny oraz herby województw
i ziem I Rzeczpospolitej

      ZOBACZ  mapa Rzeczpospolitej Obojga Narodów

 • I. Korona Polska :

  • 1. Prowincja Wielkopolska :

   • A. Województwa wielkopolskie :

    • Województwo brzesko-kujawskie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego tereny księstwa
                   kujawskiego, później brzesko-kujawskiego. W latach
                   1332-1343 czasowo zajęte przez Krzyżaków. Po odzyskaniu
                   ich na mocy pokoju kaliskiego w 1343 r. w składzie Korony
                   Królestwa Polskiego najpierw jako ziemia, a później
                   województwo,
     zlikwidowane i włączone do Prus w 1793 r.
                
       w wyniku II rozbioru Polski.
     stolica : Brześć Kujawski
     podział na powiaty : brzeski, kowalski, kruszwicki, przedecki,
                                     radziejowski
     senatorowie : - biskup kujawski,
                           - wojewoda brzesko-kujawski,
                           - kasztelan brzesko-kujawski


    • Województwo gnieźnieńskie => herb
     historia : Powstało w 1768 r. wyniku podziału województwa kaliskiego.
                  
     Uległo likwidacji i zostało włączone do Prus w 1793 r. w wyniku
                   II rozbioru Polski.

     stolica : Gniezno
     podział na powiaty : gnieźnieński, kcyński, nakielski
     senatorowie : - arcybiskup gnieźnieński,
                           - wojewoda gnieźnieński,
                           - kasztelan gnieźnieński,
                           - kasztelan nakielski


    • Województwo inowrocławskie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego tereny księstwa
                   kujawskiego, później inowrocławskiego, gniewkowskiego
                   i dobrzyńskiego. W latach 1329-1343 księstwo dobrzyńskie,
                   a w latach 1332-1343 inowrocławskie i gniewkowskie zostały
                   czasowo zajęte przez Krzyżaków. Po odzyskaniu
     ich na mocy
                   pokoju kaliskiego w 1343 r. w składzie Korony Królestwa
                   Polskiego. Wówczas księstwo inowrocławskie zostało
                   bezpośrednio inkorporowane, a księstwa dobrzyńskie oraz
                   gniewkowskie stanowiły najpierw lenna włączone dopiero
                   w 1352 i 1364 r. W nowym podziale administracyjnym Polski
                   początkowo były ziemiami, by ostatecznie stać się jednym
                   województwem, które
     uległo likwidacji i zostało włączone
                   do Prus
     w 1772 r. w wyniku I rozbioru Polski.
     stolica : Inowrocław
     podział na powiaty : bydgoski, dobrzyński, inowrocławski, lipnowski,
                                     rypiński
     senatorowie : - wojewoda inowrocławski,
                           - kasztelan inowrocławski,
                           - kasztelan bydgoski,
                           - konarski (koniuszy) inowrocławski


    • Województwo kaliskie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego tereny księstwa
                   wielkopolskiego. Po włączeniu Wielkopolski do Królestwa
                   Polskiego w 1314 r. najpierw ziemia, a później województwo,
                   z którego terytorium w 1768 r. zostało wydzielone województwo
                   gnieźnieńskie.
     Uległo likwidacji i zostało włączone do Prus
                  
     w 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski.
     stolica : Kalisz
     podział na powiaty : - w latach 1314-1768 gnieźnieński, kaliski, kcyński,
                                        koniński, nakielski, pyzdrski;
                                     - od 1768 r. kaliski, koniński, pyzdrski
     senatorowie : - wojewoda kaliski,
                           - kasztelan kaliski,

                           - kasztelan biechowski,
                           - kasztelan kamieński,
                           - kasztelan lędzki


    • Województwo łęczyckie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego tereny księstwa
                    łęczyckiego.
     Od 1352 r. w składzie Korony Królestwa Polskiego
                    najpierw jako ziemia, a później województwo,
     zlikwidowane
                    i włączone do Prus
     w 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski.
     stolica : Łęczyca
     podział na powiaty : brzeziński, łęczycki, orłowski
     senatorowie : - wojewoda łęczycki,
                           - kasztelan łęczycki,
                           - kasztelan brzeziński,
                           - kasztelan inowłodzki,
                           - konarski (koniuszy) łęczycki


    • Województwo poznańskie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego tereny księstwa
                    wielkopolskiego. Po włączeniu Wielkopolski do Królestwa
                    Polskiego w 1314 r. najpierw ziemia, a później województwo,
                   
     zlikwidowane i włączone do Prus w 1793 r. w wyniku II rozbioru
                    Polski.

     stolica : Poznań
     podział powiaty : kościański, poznański, wałecki
     senatorowie : - biskup poznański,
                           - wojewoda poznański,
                           - kasztelan poznański,
                           - kasztelan międzyrzecki,
                           - kasztelan  rogoziński,
                           - kasztelan śremski,
                           - kasztelan przemęcki,
                           - kasztelan krzywiński,
                           - kasztelan santocki


    • Województwo sieradzkie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego tereny księstwa sieradzkiego.
                   Od 1339 r. w składzie Korony Królestwa Polskiego najpierw
                   jako ziemia, a później województwo,
     zlikwidowane i włączone
                   do Prus
     w 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski.
     stolica : Sieradz
     podział na powiaty : ostrzeszowski, piotrkowski, radomszczański,
                                     sieradzki, szadkowski, wieluński
     senatorowie : - wojewoda sieradzki,
                           - kasztelan sieradzki,
                           - kasztelan rozpierski,
                          
     - kasztelan spycimierski,
                           - konarski (koniuszy) sieradzki


    

   • B. Województwa mazowieckie :

    • Województwo mazowieckie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego tereny księstwa
                    mazowieckiego. Po włączeniu całego Mazowsza
     w 1526 r. 
                    do Korony Królestwa Polskiego
     ziemie te zostały w 1529 r.
                    przekształcone w województwo,
     zlikwidowane i włączone 
                    do Prus
     i Austrii w 1795 r. w wyniku III rozbioru Polski..
     stolica : Warszawa
     podział na powiaty : błoński, ciechanowski, czerski, grójecki, kolneński,
                                     łomżyński, kamieńczykowski, makowski,
                                     nowomiejski, nurski, ostrołęcki, ostrowski,
                                     przasnyski, radziłowski, sąchocki (wcześniej
                                     czerwiński), serocki, różański, tarczyński, warecki,
                                     warszawski, wąsoski, wiski, zakroczymski,
                                     zambrowski
     senatorowie : - wojewoda mazowiecki,
                           - kasztelan czerski,
                           - kasztelan ciechanowski,
                           - kasztelan liwski,
                           - kasztelan warszawski,
                           - kasztelan wiski,
                           - kasztelan wyszogrodzki,
                           - kasztelan zakroczymski


    • Województwo płockie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego tereny księstwa
                    mazowieckiego, a później powstałego z jego podziału księstwa
                    płockiego. W
     1495 r. po włączeniu Mazowsza płockiego 
                    do Korony Królestwa Polskiego ziemie te zostały 
                    przekształcone w województwo,
     zlikwidowane i włączone
                    do Prus
     w 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski.
     stolica : Płock
     podział na powiaty : bielski (stolica : Bielsk), mławski, niedzborski,
                                      płocki, płoński, raciąski, sierpski, szreński
     senatorowie : - biskup płocki,
                           - wojewoda płocki,
                           - kasztelan płocki,
                           - kasztelan raciąski,
                           - kasztelan sierpski


    • Województwo rawskie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego tereny księstwa
                   mazowieckiego, a później powstałych z jego podziału księstw
                   rawskiego, gostyńskiego i sochaczewskiego.
     W 1462 oraz
                   w 1476 r. po włączeniu  ziem południowego Mazowsza
                   do Korony Królestwa Polskiego ziemie te zostały
                   przekształcone w województwo,
     zlikwidowane i włączone
                   do Prus
     w 1795 r. w wyniku III rozbioru Polski.               
     stolica : Rawa Mazowiecka
     podział na powiaty : bielski (stolica : Biała Rawska), gąbiński, gostyński,
                                      mszczonowski, rawski, sochaczewski
     senatorowie : - wojewoda rawski,
                           - kasztelan rawski,

                           - kasztelan sochaczewski,
                           - kasztelan gostyński


    

   • C. Województwa Prus Królewskich :

    • Województwo chełmińskie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego ziemia chełmińska była
                   częścią księstwa kujawskiego. W XIII w. została opanowana
                   przez Krzyżaków i wchodziła w skład ich państwa do 1466 r.
                   kiedy inkorporowano j
     ą do Korony Królestwa Polskiego
                   po zwycięstwie odniesionym w wojnie trzynastoletniej.
                   Następnie została przekształcona w województwo, 
                  
     zlikwidowane i włączone do Prus w 1772 r. w wyniku
                   I rozbioru Polski.

     stolica : Chełmno  
     podział na powiaty : - w latach 1466-1537 jeden powiat,
                                      - w latach 1537-1764 chełmiński, michałowski,
                                      - od 1764 r. brodnicki, chełmiński, grudziądzki,
                                        kowalewski, nowomiejski, radzyński, toruński
     senatorowie : - biskup chełmiński,
                           - wojewoda chełmiński,
                           - kasztelan chełmiński


    • Województwo malborskie => herb
     historia : Pierwotnie tereny zamieszkałe przez plemiona pruskie.
                   W XIII w. zostały opanowane przez Krzyżaków i wchodziły
                   w skład ich państwa do 1466 r. kiedy inkorporowano je

                   do Korony Królestwa Polskiego
     po zwycięstwie odniesionym
                   w wojnie trzynastoletniej. Następnie zostały przekształcone 
                   w województwo,
     zlikwidowane i włączone do Prus w 1772 r.
                   w wyniku I rozbioru Polski.
     stolica : Malbork
     podział na powiaty : elbląski, kiszporski, malborski, sztumski
     senatorowie : - wojewoda malborski,
                                  - kasztelan elbląski


    • Województwo pomorskie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego tereny księstwa 
                    wschodniopomorskiego. W 1294 r. zostały przyłączone
                    do Wielkopolski, a od 1295 r. znalazły się w granicach 
                    Królestwa Polskiego. W 1308 r. opanowane przez Zakon
                    Krzyżacki. W 1466 r. po inkorporowaniu ziem Pomorza
                    Gdańskiego
     do Korony Królestwa Polskiego po zwycięstwie
                    odniesionym w wojnie trzynastoletniej zostały one
                    przekształcone w województwo,
     zlikwidowane i włączone
                    do Prus
     w 1772 r. w wyniku I rozbioru Polski.
     stolica : Gdańsk
     podział na powiaty : - w latach 1466-1764 człuchowski, gdański,
                                        mirachowski, nowski, pucki, świecki, tczewski,
                                        tucholski, ziemie bytowska i lęborska (w latach
                                        1637-1657, traktowane jako jeden powiat);
                                     - od 1764 r. człuchowski, gdański, kościerski,
                                       mirachowski, nowski, pucki, skarszewski,
                                       świecki, tczewski, tucholski

     senatorowie : - wojewoda pomorski,
                                  - kasztelan gdański


    • Księstwo Warmińskie => herb
     historia : Pierwotnie tereny zamieszkałe przez pruskie plemię Warmów.
                    W XIII w. zostały opanowane przez Krzyżaków i wchodziły
                    w skład ich państwa do 1466 r. kiedy inkorporowano je

                    do Korony Królestwa Polskiego
     po zwycięstwie odniesionym
                    w wojnie trzynastoletniej. Następnie zostały przekształcone 
                    w księstwo obejmujące posiadłości biskupów warmińskich,
                   
     zlikwidowane i włączone do Prus w 1772 r. w wyniku I rozbioru
                    Polski.

     stolica : Lidzbark Warmiński
     podział na komornictwa : barczewskie, braniewski, dobromiejskie,
                                             fromborskie, jeziorańskie, lidzbarskie,
                                             olsztyńskie, orneckie, pieniężnieńskie,
                                             reszelskie

     senator : biskup warmiński


    

  • 2. Prowincja Małopolska :

   • A. Województwa małopolskie :

    • Województwo krakowskie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego tereny księstwa
                    krakowskiego, które w zjednoczonym Królestwie Polskim
                    było najpierw ziemią przekształconą później w województwo.
                    Uległo ono ostatecznie likwidacji w 1795 r. włączone do Austrii
                    i Prus w wyniku III rozbioru Polski.

     stolica : Kraków
     podział na powiaty : biecki, czchowski, krakowski, ksiąski, lelowski,
                                      proszowski,  sądecki, szczyrzycki, śląski (ziemie
                                      dawnych księstw oświęcimskiego i zatorskiego)
     senatorowie : - biskup krakowski,
                                  - wojewoda krakowski,
                                  - kasztelan krakowski,

                           - kasztelan 
     wojnicki,
                           - kasztelan 
     sądecki,
                          
     - kasztelan  biecki,
                           - kasztelan 
     oświęcimski


    • Województwo lubelskie => herb
     historia : Powstało w 1474 r. wyniku podziału województwa
                    sandomierskiego.
     Uległo likwidacji w 1795 r. włączone do Austrii
                    w wyniku III rozbioru Polski.

     stolica : Lublin
     podział na powiaty : lubelski, łukowski, urzędowski
     senatorowie : - wojewoda lubelski,
                                  - kasztelan lubelski


    • Województwo sandomierskie => herb
     historia : W okresie rozbicia dzielnicowego tereny księstwa
                   sandomierskiego, które w zjednoczonym Królestwie Polskim
                   było najpierw ziemią przekształconą później w województwo.
                   Z jego terytorium zostało w 1474 r. wydzielone województwo
                   lubelskie.
     Uległo ono ostatecznie likwidacji w 1795 r. włączone
                   do Austrii w wyniku III rozbioru Polski.

     stolica : Sandomierz
     podział na powiaty : chęciński, opoczyński, pilzneński, radomski,
                                      sandomierski, stężycki, wiślicki
     senatorowie :
     - wojewoda sandomierski,
                                  - kasztelan sandomierski,
                                  - kasztelan 
     wiślicki,
                           - kasztelan 
     radomski,
                          
     - kasztelan  zawichostski (zawichojski),
                          
     - kasztelan  żarnowski,
                           - kasztelan 
     małogoski,
                          
     - kasztelan  połaniecki,
                           - kasztelan 
     czchowski


    

   • B. Województwa ruskie :

    • Województwo bełskie => herb
     historia : Istniało w latach 1462-1772. W XIV w. księstwo bełskie
                    było terenem walk pomiędzy Polską a Litwą. Przed 1388 r.
                    znalazła się pod rządami szwagra Władysława I Jagiełły
                    księcia mazowieckiego Siemowita IV, gdzie jego potomkowie
                    panowali do 1462 r. Następnie stało się jako województwo
                    częścią Królestwa Polskiego.
     Uległo likwidacji w wyniku
                    I rozbioru Polski.

     stolica : Bełz
     podział na powiaty : bełski, grabowiecki, horodelski, lubaczowski
     senatorowie : - wojewoda bełski,
                                  - kasztelan bełski,
                          
     - kasztelan buski,
                           - kasztelan lubaczowski


    • Województwo bracławskie => herb
     historia : Istniało w latach 1566-1793. W XIV w. tereny bracławszczyzny
                    zostały opanowane przez Litwę.
     Za czasów Zygmunta II
                    Augusta utworzono województwo, które na mocy postanowień
                    sejmu lubelskiego z 1569 r. znalazło się w granicach Korony.
                    Uległo
     likwidacji w wyniku II rozbioru Polski.
     stolica : Bracław
     podział na powiaty : bracławski, winnicki, zwinogrodzki
     senatorowie : - wojewoda bracławski,
                                  - kasztelan bracławski


    • Województwo chełmskie => herb
     historia : Istniało w latach 1793-1795. Powstało z ziemi chełmskiej
                    wchodzącej pierwotnie w skład województwa ruskiego
                    zlikwidowanego w 1772 r. na skutek I rozbioru Polski.
                    Nie zostało w pełni zorganizowane i uległo likwidacji w wyniku
                    III rozbioru Polski.

     stolica : Chełm
     podział na ziemie : chełmską, łukowską, parczewską
     senatorowie : - biskup chełmski,
                                  - wojewoda chełmski,
                           - kasztelan chełmski


    • Województwo czernichowskie => herb
     historia : Istniało w latach 1635-1667. Stanowiło pierwotnie część
                   księstwa czernihowskiego opanowaną przez Litwę 
                   w 2 poł. XIV w., a po 1499 r. przez Wielkie Księstwo
                   Moskiewskie. Na mocy rozejmu dywilińskiego z 1618 r.
                   kończącego 10-letnią wojnę polsko-rosyjską ziemia
                   czernichowska znalazła się w granicach Rzeczypospolitej
                   i została przekształcona w województwo.
     W 1667 r. na mocy
                   rozejmu andruszowskiego województwo czernihowskie
                   ostatecznie znalazło włączone do Rosji, co potwierdziły
                   ustalenia traktatu Grzymułtowskiego zawartego w Moskwie
                   w 1686 r.

     stolica : Czernichów
     podział na powiaty : czernichowski, nowogrodzki
     senatorowie : - wojewoda czernichowski,
                                  - kasztelan czernichowski


    • Województwo kijowskie => herb
     historia : Istniało w latach 1471-1793. W XIV w. tereny księstwa
                    kijowskiego zostały opanowane przez Litwę i stanowiły
                    uposażenie Włodzimierza, syna wielkiego księcia Olgierda,
                    a następnie jego potomków. Po ich wygaśnięciu zostały
                    ostatecznie włączone do Wielkiego Księstwa Litewskiego
                    i przekształcone w województwo.
     Na mocy postanowień sejmu
                    lubelskiego z 1569 r. województwo kijowskie znalazło się
                    w granicach Korony. Na mocy rozejmu andruszowskiego
                    z 1667 r. około połowa województwa przypadła Rosji, co
                    potwierdziły ustalenia traktatu Grzymułtowskiego zawartego
                    w Moskwie w 1686 r. Ostatecznie województwo uległo
     likwidacji
                    w wyniku II rozbioru Polski.

     stolica : Kijów (od 1686 Żytomierz)
     podział na powiaty : kijowski, owrucki, żytomierski
     senatorowie : - biskup kijowski,
                                  - wojewoda kijowski,
                           - kasztelan kijowski


    • Województwo podlaskie => herb
     historia : Istniało w latach 1513-1795. W XIV i XV w. Podlasie
                    było terenami spornymi pomiędzy książętami mazowieckimi
                    a Litwą. Zostało ostatecznie włączone do Litwy za czasów
                    Kazimierza IV Jagiellończyka, a w 1513 r. Zygmunt I "Stary"
                    utworzył województwo, wyodrębnione z województwa trockiego.
                    W 1566 r. z jego terytorium zostało wydzielone województwo
                    brzesko-litewskie.
     Na mocy postanowień sejmu lubelskiego
                    z 1569 r. województwo podlaskie znalazło się w granicach
                    Korony. Uległo
     likwidacji w wyniku III rozbioru Polski.
     stolica : Drohiczyn
     podział na ziemie : bielską, drohicką, mielnicką
     senatorowie : - wojewoda podlaski,
                                  - kasztelan podlaski


    • Województwo podolskie => herb
     historia : Istniało w latach 1434-1793. W XIV w. Podole było terenem
                    walk pomiędzy Polską i Litwą, by w 1394 r. stać się ostatecznie
                    częścią Korony. W 1 poł. XV w miejsce zlikwidowanego
                    księstwa podolskiego utworzono województwo, które uległo
                    likwidacji w wyniku II rozbioru Polski.

     stolica : Kamieniec Podolski
     podział na powiaty : czerwonogrodzki, kamieniecki, latyczowski
     senatorowie : - biskup kamieniecki,
                                  - wojewoda podolski,
                                  - kasztelan kamieniecki


    • Województwo ruskie => herb
     historia : Istniało w latach 1434-1772. W XIV w. jako księstwo halickie
                    było terenem walk pomiędzy Polską a Litwą, by w 1387 r.
                    stać się ostatecznie częścią Korony. W 1 poł. XV w miejsce
                    zlikwidowanego księstwa utworzono województwo, które uległo
                    likwidacji w wyniku I rozbioru Polski.

     stolica : Lwów
     podział na ziemie i powiaty : - chełmską (powiaty : chełmski,
                                                     krasnostawski),
                                                   - halicką (powiaty : halicki, kołomyjski,
                                                     trembowelski),
                                                   - lwowską (powiaty : lwowski,
                                                     żydaczowski),
                                                   - przemyską (powiaty : przemyski,
                                                     przeworski),
                                                   - sanocką (nie dzieliła się na powiaty)

     senatorowie : - arcybiskup lwowski,
                                  - biskup chełmski,
                           - biskup przemyski,
                           - wojewoda ruski,

                           - kasztelan 
     lwowski,
                           - kasztelan chełmski,

                           - kasztelan 
     halicki,
                           - kasztelan 
     przemyski,
                           - kasztelan 
     sanocki


    • Województwo wołyńskie => herb
     historia : Istniało w latach 1566-1795. W XIV i początku XV w. Wołyń
                    był terenem walk pomiędzy Polską i Litwą. W 1434 r. został
                    ostatecznie przyłączony do
     Wielkiego Księstwa Litewskiego.
                    W 1566 r. za czasów Zygmunta II Augusta utworzono
                    województwo, które na mocy postanowień sejmu lubelskiego
                    z 1569 r. znalazło się w granicach Korony. Uległo
     likwidacji
                    w wyniku III rozbioru Polski.

     stolica : Łuck
     podział na powiaty : krzemieniecki, łucki, włodzimierski
     senatorowie : - biskup łucki,
                                  - wojewoda wołyński,
                                  - kasztelan
     wołyński


   

 • II. Wielkie Księstwo Litewskie :

  • Województwo brzesko-litewskie => herb
   historia : Istniało w latach 1566-1795. Powstało po odłączeniu od województwa
                  podlaskiego ziemi brzeskiej, kobryńskiej i kamienieckiej,
   uległo likwidacji
                  w wyniku III rozbioru Polski.

   stolica : Brześć Litewski
   podział na powiaty : brzeski, piński
   senatorowie : - wojewoda brzesko-litewski,
                                - kasztelan brzesko-litewski


  • Województwo mińskie => herb
   historia : Istniało w latach 1413-1793. Utworzone po zawarciu unii horodelskiej przez
                  Polskę i Litwę, uległo likwidacji w wyniku II rozbioru Polski.

   stolica : Mińsk
   podział na powiaty : miński, mozyrski, rzeczycki
   senatorowie : - wojewoda miński,
                                - kasztelan miński


  • Województwo mścisławskie => herb
   historia : Istniało w latach 1566-1772. Początkowo jako księstwo mścisławskie
                  rządzone przez jedną z gałęzi dynastii Giedyminowiczów było pod kontrolą
                 
   Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po wypędzeniu książąt ziemia
                  mścisławska stała się w 1527 r. starostwem, a za czasów Zygmunta II
                  Augusta zostało utworzone województwo, zlikwidowane
   w wyniku I rozbioru
                  Polski.

   stolica : Mścisław
   brak podziału na powiaty
   senatorowie : - wojewoda mścisławski,
                                - kasztelan mścisławski


  • Województwo nowogródzkie => herb
   historia : Istniało w latach 1507-1795. Początkowo tereny ziemi nowogródzkiej były
                  częścią
   Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1507 r. Zygmunt I "Stary"
                  utworzył województwo, wydzielone z województwa trockiego. Uległo
   likwidacji
                  w wyniku III rozbioru Polski.

   stolica : Nowogródek
   podział na powiaty : nowogródzki, słonimski, słucki (księstwo słuckie), wołkowyski
   senatorowie : - wojewoda nowogródzki,
                                - kasztelan nowogródzki


  • Województwo połockie => herb
   historia : Istniało w latach 1504-1793. Początkowo jako księstwo połockie było
                  częścią
   Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za czasów Aleksandra
                      Jagiellończyka z ziemi połockiej zostało utworzone województwo.
                      Część północna województwa z Połockiem została włączona do Rosji
                  w 1772 r.
   w wyniku I rozbioru Polski, a pozostała część w wyniku II rozbioru.
   stolica : Połock
   brak podziału na powiaty
   senatorowie : - wojewoda połocki,
                                - kasztelan połocki


  • Województwo smoleńskie => herb
   historia : Istniało w latach 1508-1514 i 1611-1667. Początkowo jako księstwo
                 smoleńskie było częścią
   Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za czasów
                 Zygmunta I "Starego" z ziemi smoleńskiej zostało utworzone województwo,
                 którego teren wkrótce zajęło Wielkie Księstwo Moskiewskie. W 1611 r.
                 po odzyskaniu smoleńszczyzny nastąpiło odtworzenie województwa.
                 W 1654 r. jego teren został ponownie zajęty przez Rosję, co ostatecznie
                 zostało potwierdzone przez rozejm andruszowski oraz ustalenia traktatu
                 Grzymułtowskiego z 1686 r.

   stolica : Smoleńsk
   podział na powiaty : smoleński, starodubowski
   senatorowie : - biskup smoleński,
                                - wojewoda smoleński,
                                - kasztelan smoleński


  • Województwo trockie => herb
   historia : Istniało w latach 1413-1795. Utworzone po zawarciu unii horodelskiej przez
                 Polskę i Litwę. W 1507 r. z części jego terytorium zostało wydzielone
                 województwo nowogródzkie, w 1510 r. powiat lidzki włączony do województwa
                 wileńskiego, a w 1513 r. z powiatów : brzeskiego, bielskiego, drohickiego,
                 mielnickiego, kobryńskiego i kamienieckiego utworzono województwo
                 podlaskie. W 1566 r. powiaty : słonimski, wołkowyski, piński, dawidgródecki
                 i turowski zostały włączone do nowo powstałego województwa brzesko-
                 litewskiego. Województwo uległo likwidacji w wyniku III rozbioru Polski.

   stolica : Troki
   podział na powiaty : grodzieński, kowieński, trocki, upicki
   senatorowie :
   - wojewoda trocki,
                                - kasztelan trocki


  • Województwo wileńskie => herb
   historia : Istniało w latach 1413-1795. Utworzone po zawarciu unii horodelskiej przez
                  Polskę i Litwę.
   Uległo likwidacji w wyniku III rozbioru Polski.
   stolica : Wilno
   podział na powiaty : brasławski, lidzki, oszmiański, wileński, wiłkomierski
   senatorowie : - biskup wileński,
                                - wojewoda wileński,
                                - kasztelan wileński


  • Województwo witebskie => herb
   historia : Istniało w latach 1503-1772. Początkowo jako księstwo witebskie było
                  częścią
   Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za czasów Aleksandra
                      Jagiellończyka z ziemi witebskiej zostało utworzone województwo.
                      Zostało włączone do Rosji za wyjątkiem ziemi orszańskiej w wyniku
                  I rozbioru Polski.

   stolica : Witebsk
   brak podziału na powiaty
   senatorowie : - wojewoda witebski,
                                - kasztelan witebski


  • Księstwo Żmudzkie => herb
   historia : Istniało w latach 1219-1795. Początkowo jednostka podziału terytorialnego
                      Wielkiego Księstwa Litewskiego, w 2 poł. XIV w. uzależnione od Zakonu
                  Krzyżackiego, w latach 1413-1441 starostwo żmudzkie a od 1441
                  księstwo w granicach Litwy, od 1569 księstwo wchodzące w skład
                  Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
   Uległo likwidacji w wyniku III rozbioru
                  Polski.

   stolica : Woronie
   podział na trakty : Ejragoła, Berżany, Birżyniany, Małe Dyrwiny, Wielkie Dyrwiny,
                                Gondinga, Jaswony, Korklany, Korszew, Kroże, Medyngiany,
                                Pojurze, Połąga, Potumsza, Powondeń, Retów, Rosienie, Szadów,
                                Szawle, Telsze, Tendziagoła, Twery, Użwenty, Widukle, Wielona,
                                Wieszwiany, Wilki, Zokany
   senatorowie : - biskup żmudzki,
                                - starosta żmudzki,
                                - kasztelan żmudzki


   

 • III. Inflanty :


  historia : Należały do Rzeczypospolitej w latach 1561-1772 (po 1620 tylko częściowo).
                Tereny państwa Zakonu Kawalerów Mieczowych. W 1561 r. wielki mistrz
                 zakonu Gottard Kettler podporządkował swoje ziemie Zygmuntowi II Augustowi
                 i Inflanty stały się częścią składową Rzeczpospolitej. W 2 poł. XVI i początkach
                 XVII w. były terenem walk pomiędzy Polską, Rosją i Szwecją.
  W latach 1578-1582
                 były pod rządami Rosji, odzyskane za panowania Stefana Batorego, po 1620 r.
                 zostały w większości opanowane przez Szwecję, co potwierdziły ustalenia pokoju
                 w Oliwie w 1660 r.
  Z pozostałej przy Polsce części województwa wendeńskiego
                 tak zwanych Inflant polskich zostało
  w 1667 r. utworzone województwo inflanckie,
                
  które na mocy postanowienia sejmu otrzymało tytuł Księstwa Inflanckiego =>
  herb
                 i uległo likwidacji w wyniku I rozbioru Polski w 1772 r.
  stolice : Dorpat, Parnawa, Wenden (stolice województw w latach 1598-1660),
               Dyneburg (stolica województwa inflanckiego w latach 1667-1772)

  podział
  : - 1561-1566 brak podziału
                - 1566-1582 4 powiaty : wendeński i 3 inne
                - 1582-1598 3 prezydia : dorpackie, parnawskie, wendeńskie;
                - 1598-1660 3 województwa : dorpackie, parnawskie, wendeńskie;
                - 1660-1667 brak podziału
                - 1667-1772 1 województwo - inflanckie

  senatorowie : w latach 1598-1660 : - biskup inflancki,

                                                           - wojewoda dorpacki,
                                                           - wojewoda parnawski,
                                                           - wojewoda wendeński,
                                                           - kasztelan dorpacki,
                                                           - kasztelan parnawski,
                                                           - kasztelan wendeński,
                     
  w latach 1667-1772 : - biskup inflancki,
                                                        - wojewoda inflancki,
                                                        - kasztelan inflancki

 • IV. Ziemie lenne Rzeczypospolitej :

  • Ziemia bytowsko-lęborska => herb
   historia : Lenno Rzeczypospolitej w latach 1637-1657. Pierwotnie część Księstwa
                 Zachodniopomorskiego. Po wygaśnięciu rządzącej na tym terenie dynastii
                 Gryfitów, znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej i stanowiła jeden powiat
                 w obrębie województwa pomorskiego. Na mocy traktatu welawsko-
                 bydgoskiego zostały włączone do Bradnenburgii.
   stolice : Bytów (ziemia bytowska), Lębork (ziemia lęborska)
   podział na ziemie : bytowska, lęborska

  • Księstwo Kurlandii i Semigalii => herb
   historia : Lenno Rzeczypospolitej w latach 1561-1795. Pierwotnie część Inflant
                  będących
   terenem państwa Zakonu Kawalerów Mieczowych. W 1561 r. wielki
                  mistrz zakonu Gottard Kettler podporządkował swoje ziemie Zygmuntowi II
                  Augustowi. Inflanty stały się częścią składową Rzeczpospolitej, a Kurlandia
                  księstwem od niej zależnym pozostającym pod rządami dynastii Kettlerów,
                  a później Bironów. Księstwo zostało włączone do Rosji po III rozbiorze Polski
                  w 1795 r.
   stolice : Goldynga (Kurlandia), Mitawa (Semigalia)
   podział : Kurlandia (oberhauptmannschafty : Goldynga i Tukum),
                 Semigalia (oberhauptmannschafty : Mitawa i Seelburg),
                 powiat piltyński


  • Księstwo Pruskie => herb
   historia : Lenno Rzeczypospolitej w latach 1525-1657. Pierwotnie obszary stanowiące
                  państwo Zakonu Krzyżackiego. W 1525 r. wielki mistrz zakonu Albrecht
                 von Hohenzollern podporządkował swoje ziemie Zygmuntowi I "Staremu".
                 Prusy stały się księstwem lennym pod rządami dynastii Hohenzollernów.
                 W 1618 r. po wymarciu pruskiej gałęzi rodu jej włości odziedziczył książę
                 elektor Jan Zygmunt przedstawiciel brandenburskiej linii rodu. W 1657 r.
                 na mocy traktatu welawsko-bydgoskiego Księstwo Pruskie przestało być
                 lennem Rzeczypospolitej i weszło w skład Brandenburgii.
   stolica : Królewiec
   podział na okręgi : królewiecki, natangijski, oberlandzki


 

 • V. Pozostałe ziemie :

  • Księstwo Siewierskie => herb
   historiaZiemia będąca częścią Śląska. W 1443 r. książę cieszyński Wacław I
                  sprzedał ją biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu za 
                  6 000 grzywien. Ostatecznie Siewierz stał się siedzibą biskupów 
                  krakowskich w 1453 r. po zakończeniu sporu z książętami śląskimi,
                  braćmi Wacława I oraz Bolesławem V opolskim i Mikołajem V karniowskim.
                  Jako pierwszy tytułu księcia siewierskiego zaczął używać w 1484 r. biskup
                  Jan Rzeszowski. Ziemie księstwa siewierskiego pozostające we władaniu
                  biskupów krakowskich były suwerenne terytorialnie i jurysdykcyjnie, a dopiero
                  w 1790 r. sejm Rzeczypospolitej dokonał ich inkorporacji do Polski.              
    
   stolica : Siewierz

   

  • Starostwo spiskie => herb
   historia : Tereny należące do królestwa Węgier, które zostały zastawione 
                  Władysławowi II Jagielle przez króla węgierskiego i niemieckiego Zygmunta
                  Luksemburskiego na mocy umowy zawartej w Zagrzebiu w 1412 r.
                  Zastaw obejmował Lubowlę, Podoliniec, Gniazda oraz 13 innych miast
                  spiskich i stanowił zabezpieczenie zwrotu pożyczki w wysokości 37 000
                  kop groszy praskich. Z zastawionych terytoriów zostało utworzone starostwo
                  spiskie z siedzibą na zamku w Lubowli. Dominium lubowlańskie oraz
                  obszar wokół Lubicy, Wierzbowa, Twarożnego i Ruszkinowiec łączyły się 
                  z terytorium Królestwa Polskiego, natomiast pozostałe tereny stanowiły
                  5 eksterytorialnych enklawy wokół Popradu, Białej Spiskiej, Nowej Wsi
                  Spiskiej, Spiskiego Podgrodzia oraz Spiskich Włoch. Starostwo spiskie
                  było okupowane przez Habsburgów od 1769 r., a w 1772 r. zostało 
                  ostatecznie włączone do Królestwa Węgier.
   stolica : Lubowla
   podział : dominium lubowlańskie, prowincja 13 miast spiskich (Biała Spiska,
                 Lubica, Ruszkinowce, Twarożne, Wierzbów, Spiskie Podgrodzie,
                 Spiskie Włochy, Maciejowce, Poprad, Spiska Sobota, Straże, Wielka,
                 Nowa Wieś Spiska) według =>
   mapy